REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2018 r w moim Kole
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2018

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
 1. System dostępny pod adresem http://zezwolenia.pzwns.info.pl oferuje możliwość nabywania zezwoleń elektronicznych na połów ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu oraz wnoszenia składek okręgowych PZW.
 2. System udostępnia zezwolenia na Łowisko Specjalne Dunajec oraz na pozostałe wody Okręgu, po wniesieniu opłaty za zezwolenie lub składki okręgowej PZW. Dostępne są wszystkie typy składek okręgowych.
 3. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakupione, wydrukowane lub zarejestrowane na urządzeniach elektronicznych zezwolenie jest ważne:
  • dla członków PZW - wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską PZW z opłaconą składką członkowską na dany rok
  • dla obywateli polskich nie będących członkami PZW - wraz z kartą wędkarską.
  • dla cudzoziemców nie posiadających polskiej karty wędkarskiej - wraz z paszportem potwierdzającym obce obywatelstwo.
 5. Walory zakupu zezwoleń elektronicznych w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie oraz niezwłoczne otrzymanie zezwolenia.
  2. opłacając zezwolenie elektroniczne kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
   • moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim i zagranicznym dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 6. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, zezwolenie elektroniczne dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu zakupu. Na stronie tej znajduje się przycisk umożliwiający druk zezwolenia elektronicznego. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz zezwolenia elektronicznego.
 7. W przypadku zezwolenia rocznego na wody inne niż Łowisko Specjalne Dunajec należy go wydrukować wraz z rejestrem połowu i posiadać w trakcie wędkowania. Rejestr zezwolenia rocznego musi być prowadzony w wersji papierowej, a wędkarz musi go mieć ze sobą na łowisku.
 8. W przypadku zezwoleń na Łowisko Specjalne Dunajec, oraz zezwoleń krótkoterminowych na pozostałe wody, a także wszystkich rodzajów dopłat, zezwolenie można zapisać na urządzeniu elektronicznym i okazywać do kontroli wprost z ekranu tego urządzenia. Na posiadaczu zezwolenia ciąży odpowiedzialność związana z zawodnością takiego sprzętu (np. rozładowanie baterii smartfona itd). W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy niezwłocznie zaprzestać połowu do chwili odzyskania dostępu do zezwolenia. Brak możliwości okazania zezwolenia strażnikom na łowisku obciąża wędkarza i jest traktowany jako połów bez zezwolenia. Z tego powodu zalecamy wydrukowanie zezwolenia
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu zezwolenia elektronicznego, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie zezwolenia elektronicznego. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu umieszczone są na wydruku zezwolenia elektronicznego. W przypadku błędu dane osobowe użytkownika mogą być poprawione jedynie po osobistym kontakcie w Biurze Okręgu PZW w Nowym Sączu. Brak jest możliwości zmiany daty połowu na wykupionym zezwoleniu, albo rezygnacji z wykupionego zezwolenia.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu zezwolenia elektronicznego udzielane są w Biurze Okręgu PZW Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz, lub pod numerem telefonu: +48 18 441 42 40.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, adres ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu zezwolenia elektronicznego ze strony PZW znajdującej się pod adresem http://zezwolenia.pzwns.info.pl na potrzeby związane z prawidłową dystrybucją i ewidencją zezwoleń.
 12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania lub usunięcia, i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem należytej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane podmiotom trzecim.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.