RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską ogólnozwiązkową PZW na rok 2024 r, lub zamierzam teraz opłacić tę składkę online.

UWAGA! Zezwolenie dla członka PZW bez opłaconych dwóch typów składek: członkowskiej ogólnozwiązkowej i okręgowej jest nieważne i nie uprawnia do połowu ryb!

Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
 1. System dostępny pod adresem http://zezwolenia.pzwns.info.pl oferuje możliwość nabywania zezwoleń elektronicznych na połów ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu oraz wnoszenia składek członkowskich i okręgowych PZW.
 2. System udostępnia zezwolenia na Łowisko Specjalne Dunajec oraz na pozostałe wody Okręgu, po wniesieniu opłaty za zezwolenie lub składki okręgowej PZW. Dostępne są wszystkie typy składek okręgowych.
 3. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakupione, wydrukowane lub zarejestrowane na urządzeniach elektronicznych zezwolenie jest ważne:
  • dla członków PZW - wraz z kartą wędkarską i opłaconą składką członkowską na dany rok
  • dla obywateli polskich nie będących członkami PZW - wraz z kartą wędkarską.
  • dla cudzoziemców nie posiadających polskiej karty wędkarskiej - wraz z dokumentem tożsamości (np. ID, paszportem) potwierdzającym obce obywatelstwo.
 5. Wpłacenie "wpisowego" wraz ze składką członkowską poprzez niniejszy system oznacza akceptację Statutu PZW i jest równoznaczne ze wstąpieniem danej osoby do PZW.
 6. Walory zakupu zezwoleń elektronicznych w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie oraz niezwłoczne otrzymanie zezwolenia.
  2. opłacając zezwolenie elektroniczne kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU, który umożliwia wybór następujących rodzajów płatności:
   • natychmiastowy przelew elektroniczny w pieniądzu polskim;
   • natychmiastowa płatność dokonywana przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment) w pieniądzu polskim lub zagranicznym;
   • przelew tradycyjny (w razie wyboru tej opcji, w odróżnieniu od dwóch poprzednich typów płatności, zezwolenie zostanie przesłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto co może trwać do kilku dni).
 7. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, zezwolenie elektroniczne dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu zakupu. Na stronie tej znajduje się przycisk umożliwiający pobranie i druk zezwolenia elektronicznego. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz zezwolenia elektronicznego.
 8. W przypadku zezwolenia rocznego na wody inne niż Łowisko Specjalne Dunajec należy go wydrukować wraz z rejestrem połowu i posiadać w trakcie wędkowania. Rejestr zezwolenia rocznego musi być prowadzony w wersji papierowej, a wędkarz musi go mieć ze sobą na łowisku.
 9. W przypadku składek członkowskich, zezwoleń na Łowisko Specjalne Dunajec, oraz zezwoleń krótkoterminowych na pozostałe wody, a także wszystkich rodzajów dopłat, wygenerowany dokument można zapisać na urządzeniu elektronicznym i okazywać do kontroli wprost z ekranu tego urządzenia. Na wędkarzu ciąży odpowiedzialność związana z zawodnością takiego sprzętu (np. rozładowanie baterii smartfona itd). W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy niezwłocznie zaprzestać połowu do chwili odzyskania dostępu do zezwolenia.
 10. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu zezwolenia elektronicznego, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie zezwolenia elektronicznego. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu umieszczone są na wydruku zezwolenia elektronicznego. W przypadku błędu dane osobowe użytkownika mogą być poprawione jedynie po osobistym kontakcie w Biurze Okręgu PZW w Nowym Sączu.
 11. Brak jest możliwości zmiany daty połowu na wykupionym zezwoleniu, albo rezygnacji z wykupionego zezwolenia (art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta).
 12. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu zezwolenia elektronicznego udzielane są w Biurze Okręgu PZW Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz, lub pod numerem telefonu: +48 18 441 42 40. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz 7:30-15:00
UWAGA
Członkowie PZW aby korzystać z zezwolenia na połów ryb muszą opłacić dwa typy składek związkowych: członkowską ogólnozwiązkową i okręgową . Obie można opłacić w niniejszym systemie (w tym także zapisać się do PZW Okręg Nowy Sącz poprzez zapłatę wpisowego i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej; jednakże członkowie innych Okręgów muszą opłacić składkę członkowską ogólnozwiązkową w swoim Okręgu). Instrukcja opłacenia składki członkowskiej. Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez opłaconej składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW aby nabyć zezwolenie na połów ryb powinny wybrać opcję "Niezrzeszony" (nie są uprawnione aby wykupić zezwolenia dla członków PZW, chyba że poprzez niniejszy system zapiszą się do PZW opłacając stosowne składki). Niezrzeszeni w PZW zamiast składek płacą jedną opłatę za zezwolenie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-330 Nowy Sącz.
 2. 2. Przetwarzanie danych odbywa się w celu dystrybucji składek członkowskich PZW i zezwoleń na połów ryb oraz ich kontroli, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń; ponadto w odniesieniu do członków PZW w celu obsługi statusu członkowskiego w Związku.
 3. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z zawartej umowy związanej ze sprzedażą zezwolenia (niezrzeszeni), a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanymi z dystrybucją składek i zezwoleń, ich kontrolą, dochodzeniem roszczeń oraz obsługą członków PZW.
 4. 4. Dane mogą być przekazane organom państwowym uprawnionym do ścigania czynów niedozwolonych oraz sądom, a w przypadku członków PZW także pozostałym jednostkom PZW, w tym Zarządowi Głównemu PZW.
 5. 5. Dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w PZW, a po jego wygaśnięciu, oraz w przypadku osób niezrzeszonych, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 6. 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia zezwolenia.
 7. 7. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą być wykonywane na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO z ograniczeniami tam wymienionymi.